• youtube
  • facebook

Đúng, đáp án là tỉnh Cửu Long

Năm 1732, vùng đất Vĩnh Long thời ấy được Nguyễn Phúc Trú thành lập, với tên gọi đầu tiên là Châu Định Viễn, thuộc dinh Long Hồ. Năm 1779, đổi tên thành Hoằng Trấn dinh.

Từ năm 1780 đến 1805, vùng đất mang tên Vĩnh Trấn, sau được đổi thành trấn Vĩnh Thanh. Năm 1832, vua Minh Mạng thiết lập đơn vị hành chính đổi trấn thành tỉnh, Nam Bộ có 6 tỉnh (gọi Nam Kỳ lục tỉnh), trấn Vĩnh Thanh thành tỉnh Vĩnh Long. Tên gọi Vĩnh Long với vai trò của một tỉnh được duy trì đến năm 1950. 

Giai đoạn 1951-1954, Vĩnh Long được đổi thành tỉnh Vĩnh Trà, sau đó tỉnh Vĩnh Long được tái lập. Từ năm 1976, 2 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh được nhập thành tỉnh Cửu Long rồi đến giữa năm 1992, Quốc hội quyết định chia tỉnh này thành hai với tên gọi cũ Vĩnh Long và Trà Vinh.

Hiện, Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính gồm thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và 6 huyện Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm.

Câu 4: Loại đất nào phổ biến ở Vĩnh Long?

a. Đất phèn

b. Đất đỏ bazan

c. Đất ven biển

create

Mạnh Tùng / vnexpress.net